Studiehåndbok


Praktisk informasjon

Her kan du laste ned vår studiehåndbok, som inneholder ALL info man måtte behøve :-)

Studiehåndbok.NHT-2017

Nordisk Heste- og Hundeterapiskole holder til i Brumunddal sentrum, 15 km nord for Hamar. Kurslokalene ligger i Brugata 17, midt i sentrum.

I klasserommet er det  kaffemaskin og et lite minikjøkken hvor elever kan ta med og oppbevare og tilberede sin egen mat. For øvrig er det et bredt utvalg av tilbud på bespisning i Brumunddal, i kort avstand fra lokalene våre.

Sist, men ikke minst har vi en liten butikk med behandlingsutstyr, førstehjelpsutstyr og pleiemidler, tilskudd og annet spennende til hund. Vi selger div. anatomiplansjer og annet.

Åpningstider

På skolen er klasserommet og læremidlene der tilgjengelig for elevene under hver kursperiode. I tillegg kan elever avtale å komme for å benytte seg av skjelett og andre læremidler på forespørsel. De aller fleste skoledager hos oss varer fra 14.00-20.30 fredager og 09.00-17.00 lørdag og søndag, men det kan være avvik i disse tidene på enkelte moduler. Hvis det er undervisning i uke, er tidene til denne undervisning 9- ca.17. Skolen er med mindre det er kurs på røde dager og feriedager stengt.

Hvordan nå oss:

Send en mail til: line@nht.no

Læreportal og Facebookgrupper

Elever med spørsmål av faglig relevans, må ta kontakt om dette på læreportalen Kajabi eller med sin faglærer på tilknyttet facebookgruppe. Ev med son faglærer direkte dersom spørsmålet er av mer personlig karakter.

Hva finnes like ved skolen?

Skolen ligger svært sentralt, midt i Brumunddal sentrum og her finnes alt av shoppingmuligheter og bespisning. Det ligger et bredt utvalg av matbutikker rett ved.

Om du er interessert i lokalhistorie, så befinner du deg her like ved barndomshjemmet til Prøysen og det er mye spennende du kan finne på på ettermiddagen.

Hva finnes på skolen?

Her har vi klasserom og toalett. Eget minikjøkken med micro og kjøleskap,, kaffemaskin m.m. Vi har heste- og hundeskjelett montert og i løsdeler, mikroskop og masse bra læremateriell. Skolen har et forholdsvis bra bibliotek, hvor elever kan lese i bøkene mens de er på skolen. Bøkene kan ikke lånes ut for hjemlån.

Skolen har en liten butikk med behandlingsutstyr og litt annet, både for hest og hund. Her har vi magnetprodukter, Back on Track, varme- og kuldepakninger, pleiemidler, litt førstehjelpsutstyr og tilskudd, anatomiske plansjer m.m. Vi har et godt trådløst nettverk og PC disponibelt for elevene.

Vi som arbeider på skolen:

Skolen har mange som jobber på skolen.
Per i dag er det rektor og lærer Line T. Østerhagen, som grunnla skolen.

Line Neby som har ansvar for retting av de fleste eksamener og journaler. Hun er og den som er ekspert og brukerstøtte på Hano, journalprogrammet vi bruker. Line Neby er hundeterapeut og jobber som terapeut på hundeklinikken vår hver tirsdag.

Vi har lærere som deltar i undervisningen og som holder innføringskurs:

Tone Helen Bache, Bente Strønes, Sara Grande, Reidun Hill, Christel Fingeroos, Audur Sigurdadottir, Nicolina Green m.fl.

I tillegg har vi noen av Norges fremste fagpersoner til å forelese for oss innen veterinærmedisinske fag, sal, skoing og høver og mye mye mer.

Skolen har et styre som består av oss som jobber med undervisningen, regnskapsfører, advokat og en utenforstående grunder.  Styret skal sikre god behandlig av eventuelle klagesaker og andre saker vi må forholde oss til ved skolen.

 New Kajabi– læreplattform på nett

Vi bruker en meget god læreplattform på som er nettbasert. Dette gjør at elevene og lærere kan ha en felles møteplass på tross av større avstander seg i mellom i landet (verden, for den del). Alle som tar større kurser, nettkurser eller utdanner seg hos oss vil få tilgang en bestemt tid til vær læreplattform. Her vil elevene kunne:

  • ha kontakt med andre elever og lærere
  • hente nødvendige dokumenter og kompendier
  • stille spørsmål/diskutere i forum
  • bruke alle øvrige funksjoner online

Flere og flere skoler tilbyr studier som er nettbaserte eller benytter seg av nettbasert undervisning sammen med tilstedeværende undervisning. Mange store og kjente skoler som NKI,BI og andre som universiteter etc benytter seg av denne læringsmetoden. Undervisningsformen passer godt for alle, men spesielt for den som skal studere litt ved siden av annen jobb, har lang reisevei eller for mye ansvar å reise fra hjemme.

Alle våre utdanninger er delvis nettbasert. Du vil senest en mnd. Før studiestart med tilstedeværende kurser få tilgang til læreplatformen. Her vil du få tilgang til alt tilhørende studiemateriell til din utdanning, og kunne printe ut kompendiene i forkant av kursene slik at du får forberedt deg til kurset. Det er en plikt for deg som elev ved en av våre utdanninger å sjekke mail og beskjeder som er lagt ut på intranettet minst en gang per uke. Du er og pliktig til selv å skrive ut og medbringe nødvendig studiemateriell til neste kurs du skal på.

De siste tre dager før kurset skal læreplattformen sjekkes hver dag i tilfelle viktige beskjeder.

Med nettstudier kan du studere når DU har tid, i ditt eget tempo. De fleste av våre kortere kurser blir godkjent med kursbevis når studenten har vært igjennom hele studiet samt utført alle tilhørende oppgaver med minst 60% score. Alle studier vi tilbyr har artikler og illustrasjoner, noen har podcast (lydfiler), samt videoer av undervisningstimer med lærer. Forskning viser at nettstudenter ofte gjør det bedre enn tilstedestudenter nettopp fordi de kan se eller høre undervisning i utfordrende tema gang på gang, så ofte de selv vil. Studiene blir tilgjengelig på alle nett, verden over, selv på utenlandsreiser.

Elever som er under en utdanning vil før hver praktiske skolesamling få delt ut kompendiet til neste kurs så fort det er betalt slik at man kan forberede seg og lese seg opp til neste praktiske del ved samling på skolen.

Med dagens teknologi er nettstudier blitt mer og mer utbredt fordi kapasiteten både til internett og pc/mac har blitt så bra at gode studier ikke er vanskelig å få til. Midt i en ellers travel hverdag kan man utdanne seg innen mange fag på nettstudier. Noen skoler tilbyr høyere utdanning helt opp til Bachelorstudier på nett. Slik kan utdanning kombineres med barnefamilieliv, annen jobb eller eventuelt lang avstand til utdanningsstedet. Nettstudiene er åpne døgnet rundt, året rundt. Man har chatfunksjon med skolens lærere og medelever, oppgavebit hvor du kan løse oppgaver og få direkterespons på score, mulighet til å sende inn spørsmål til kontaktlærer og å sende inn besvarelser, motta dokumenter og studiemateriell direkte på intranettet. Man har også forums og diskusjonsmuligheter på nettportalen.

Man får samhold via nettportalen med sine medstudenter og det er og mulighet til å danne samarbeid med flere studenter. Alle studenter har egen veileder på skolen via intranettet. Nettstudier krever en egeninnsats, som alle studier, men nettstudenter stryker faktisk sjeldnere og får bedre snittresultater.

 

 

 

 

Påmelding og betaling

 

Ved påmelding til kurs eller utdanning skal du oppgi: type kurs, og oppstartsdato, navn, alder (fødselsdato), adresse, telefon/mobil, e-mail, kursdato og sted. Dersom du har et organisasjonsnummer skal dette oppgis.

Send påmeldingen på mail til: mette@nht.no

Skolen sender ut all informasjon og giro til den mailadressen som påmeldingen gjøres via. Derfor må du gi tilbakemelding til skolen dersom du ikke mottar dette innen 4 virkedager. (Ved ferietider kan responsen på din påmelding ta lengre tid).

Når vi mottar din påmelding, vil du få tilsendt studiekontrakt i posten. Denne returneres oss med underskrift.

Påmeldingsgebyr og studieavgift på våre utdanninger:

Alle våre utdanninger krever at du betaler inn et påmeldingsgebyr på kr 3000,-. Denne påmeldingsavgiften er bindende og må betales uansett om du melder deg av studiet igjen.

På utdanningen for øvrig, gjelder angrefristloven, og du har 14 dagers angrerett fra den dagen du har fått bekreftet kursplass. Etter dette vil du kunne melde deg av med 2 mnd. frist. Påbegynt semester må betales i sin helhet.

Vi tilrettelegger utdanningen for deg dersom du gjennomfører det på tross av en ev. skade.

Hvis du står på reserveplass eller kurset blir innstilt og du har betalt inn penger, tilbakebetales hele avgiften, både påmeldingsgebyr og semesteravgift.

 

Kursavgifter på kortere kurs:

 

Kursavgiften på våre kortere kurs er 100% bindende på alle kortere kurs.  Kursavgiften skal være innbetalt senest 4 uker før kursstart.

Dersom du blir rammet av alvorlig sykdom eller ulykke, kan du søke skolen om å få refundert 50% av kursavgiften. Du skriver da en mail til skolen med begrunnelse.

Dersom du må betale et kurs, og er forhindret fra å møte, kan du innen ett år eller neste gang kurset avholdes, få gratis plass på kurs uten øvrige kostnader. Ved påmelding må du angi at du tidligere har betalt dette kurset, og fremlegge kvittering sammen med påmeldingen.

Kursavgiften betales direkte på nettsiden eller kan faktureres. Ved fakturering tilkommer et fakturagebyr på 80kr. Hvis skolen selv velger fakturaløsning tilkommer intet fakturagebyr.

Ved kjøp av kortere kurs gjelder ikke angrerettsloven på samme måte som ved kjøp av f.eks gods på internett. Selv om tilgangen er lengre, regnes alle våre kurser for å bestå av maks 6 dager.

Angrerettsloven kapittel 5 §19 tar for seg begrensninger i angrerettsloven.

Punkt b sier at: ‘Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom’.

Enkeltstående tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom er for eksempel teater-, kino-, kurs-, konsert- og flybilletter. Tidsrommet må være begrenset og NHT sine standardkurs faller innenfor denne begrensningen. Kurs og pakker som varer i lengre periode kan falle innenfor angrefristen.

Vi tilrettelegger kurset for deg dersom du gjennomfører det på tross av en ev. skade.

Hvis du står på reserveplass eller kurset blir innstilt og du har betalt inn penger, tilbakebetales hele avgiften, både påmeldingsgebyr og kursavgift.

 

 

Opptakskrav:

 

  • du må ha ulykkesforsikring. Du godtar at all omgang med hest/hund og opphold på skolen, samt reiser til og fra skole og praksisbehandlinger, samt reisen til og fra skoleaktiviteter skjer på eget ansvar.
  • Du må være vant med det dyret du skal utdanne deg innen
  • Du må være over 18 år (unntak kan gjøres ned til 16 år dersom foresatte samtykker skriftlig)

 

 

 

 Avmelding

 

 

Dersom du har betalt hele utdannelsen under ett men bestemmer deg for å avbryte underveis, vil du få tilbakebetalt studieavgiften på ikke påbegynte semestre ved fremleggelse av krav om dette innen 6 mnd.  etter du har trukket deg fra utdannelsen.

Avmelding av kurs må skje skriftlig  for å være gyldig. Dersom du har meldt deg av kurs og ikke fått tilbakemelding fra skolen innen to virkedager, må du ta kontakt med skolen per telefon for å sjekke at avmeldingen har kommet frem. Ta alltid vare på kopi av avmeldingen din.

Purringer/inkasso

Fordi vi ønsker å benytte så mye ressurser som mulig på å lage god undervisning og undervisningsopplegg, så kjører vi ut kun en purring/inkassovarsel. Ett inkassovarsel er ikke det samme som en inkasso, og så lenge denne betales innen fristen vil ikke saken gå til inkasso. Slik purrerutine er, så lenge purringen/inkassovarselet sendes ut to uker etter forfall på hovedfaktura, fullt i tråd med lovlige purrerutiner. Blir ikke saken betalt, vil den så gå til inkasso etter en viss tid etter forfall. Vi benytter nå Galant Inkasso as til all betalingsoppfølging slik at alle henvendelser angående purringer må sendes til de etter at de har tatt over saken. Husk, om du skulle være uheldig å glemme å betale, at du og betaler purregebyret slik at du slipper å få purring og nytt gebyr på selve purregebyret.

 

 

Fritak fra deler av studiene:

 

Skolen kan etter vurdering av tidligere dokumentert utdanning, for eks. for veterinærer, dyrepleiere, fysioterapeuter, og for enkelte andre med relevant bakgrunn gi avslag i pris på deler av studiene som omfatter anatomi/fysiologi. Dette gjelder kun nettstudier, og ikke tilstedeværende undervisning. Relevant kunnskap gir 10% rabatt på studiet.

For den med relevant utdanning innen foring, treningslære, er utdannet saltilpasser, hovslager (ikke barfottrimmer), veterinærer kan få fritak for sine respektive fagområder under fagseminarer knyttet til det studiet man deltar på. For hvert fagområde du får innvilget fritak for, gis det  1000 kr. i fradrag på studieavgiften.

Om du tidligere har tatt hestemassør eller hesteterapeut, får du 10% rabatt på tilsvarende studier på hund. Om du har tatt hundemassør eller hundeterapeut, får du 10% rabatt på tilsvarende studier på hest.

Det er NHT som avgjør om kompetansen godkjennes for fritak fra deler av studiene og ev. hvilke deler det skal gis fritak for. Du må før du søker, sende inn denne dokumentasjonen i minst to mnd. før gjeldende studie slik at vi har tid til å gi tilbakemelding på eventuelt godkjenning om fritak. Godkjenningen gis av faglærer. Vedtaket kan påklages til skolens styre innen to uker fra vedtakets dato. Styrets vedtak kan ikke påklages.

Finansiering:

 

Skolen drives som en privatskole uten muligheter for studielån gjennom lånekassen.

Dersom du har stabil inntekt, er det en rekke banker som gir lån til slike formål, bl.a. har DNB  en slik ordning. Dette forutsetter at du har en viss inntekt og ingen betalingsanmerkninger.

Du kan også søke om oppdelt betaling på alle våre utdanninger utover den tidsperioden kursene skal gå over. Se eget søknadsskjema lengre bak i heftet.

Du vil, om du søker skolen om oppdelt betaling bli kreditt sjekket. Vi tar ingen renter for å dele opp betalingen, men det tilkommer da et fakturagebyr på 80,- kr. per faktura.

Dersom manglende innbetaling finner sted, vil du måtte vente med videre studier til alle forfalt fakturaer er betalt og beløpet sendes i sin helhet til inkasso etter varsel.

Se mer om priser og alternativer for oppdelt betaling under hvert studie.

Etter en viss tid på studiet (eventuelt med en gang ved etterutdanninger), vil du delvis kunne finansiere studiene ved inntekt fra praksisbehandlinger. Du får mer informasjon om dette ved å kontakte oss. Vi forteller også om dette på første samling.

Betaling for praksistimer:

 

Elever vil, på sine første praksistimer, kunne ta imot en symbolsk donasjon på 0-100 kr til en av følgende organisasjoner:

  1. Prince Fluffy Kareem (http://www.princefluffykareem.co.uk/#!howtohelp/con8)
  2. Viksemarka Hestegård (http://www.viksemarkahestegaard.com/)

Begge disse organisasjonene er styrt av nordmenn og tar seg av mange typer dyr. Les mer om dem på deres nettside.

Etter å ha fullført et visst antall behandlinger, kan elevene ta studentpris på sine praksisbehandlinger, 0-300 kr/behandling. Dette forutsetter at man har eget firma, fører regnskap og betaler skatt/ev. mva. På den måten kan man finansiere store deler av studiene med inntekt fra praksisbehandlingene.

 

NAV:

 

NAV dekker utdanningen til en rekke av våre elever. Dersom NAV skal dekke utdanningen, er det viktig å ta høyde for eventuell saksbehandlingstid, slik at søknad om dekning blir sendt inn slik at kursene er dekt innen du kommer på dem.

Det er du som er ansvarlig for å følge med på at dine kurser er betalt i god tid før forfall. Vi har ikke særegne betalingsfrister for NAV, forfallet er likt for alle. Ev kan det være lurt å samle månedene inn i semestre slik at kursene blir betalt minst ett semester om gangen for å slippe mye merarbeid.

De som er på tiltak igjennom NAV, må gi NAV beskjed om at de må bruke KID ved innbetaling, og av merke innbetalingen med fakturanummer. Ofte opplever va at NAV merker innbetaling med saksnummer og da kan ikke vi finne ut hvem betalingen gjelder for.

Dersom det skulle skje at NAV ikke har betalt til fristen, må vi ha en skriftlig bekreftelse fra NAV på at de dekker utdanningen og at dette vil betales innen kort tid. Er ikke forrige mnd. betalt innen neste kurs skal avholdes, må eleven vente med videre kurs til betalingen er inne.

Det er du som deltaker som er juridisk eier av all gjeld til oss selv om Nav skal dekke kursene. Du er selv ansvarlig for å sende fakturaer du får på din mail videre til NAV.

 

Intensivkurs med egenstudie:

 

Undervisningen er basert på intensivkurs på nett og skole med vekt på egen studie. Utdannelsen er lagt opp på en måte som gjør det mulig å ta utdannelsen ved siden av annen utdannelse eller jobb, men man må regne med en betydelig egeninnsats utenom kursene når det gjelder teoretisk lesing og praktisk øving. Den teoretiske delen av kursene er i stor del lagt til nettstudier, mens man på skolen jobber videre med teorien på nettstudiene, men mer praktisk tilnærming.  Den praktiske delen vil måtte tas ved skolen.

Praksisbehandlinger:

 

Det er på de fleste av våre utdanninger lagt opp til et visst antall praksis behandlinger. Disse vil bli gjennomført både på egenhånd og under veiledning på skolen.  Se spesifikasjon på antall under hvert studie.

Journaler:

 

Alle praksisbehandlinger dokumenteres gjennom journalføring. Journalene leveres inn/gjøres ferdig innen neste kurs og blir rettet og levert tilbake til elevene direkte i journalføringprogrammet regelmessig. På siste kurs leveres hele samlingen inn til vurdering på skolen.

For terapeuter som allerede fører sine journaler i et godkjent journalsystem, kan journalene skrives ut og scannes inn, ev. mailes direkte til den som retter journaler.

Elevene får ikke godkjent/ikke godkjent for hver innlevering, men en skriftlig retting for ca. hver 20 journal med kommentar. Vurderingen godkjent/ikke godkjent settes etter helhetlig vurdering når alle journalene leveres inn samlet på siste kurs. Hver journal godkjennes ved retting hvis de er korrekt og fyldig skrevet. Dersom journalen ikke godkjennes, må eleven på ny utføre praksisbehandlingen.

Elevene får på første kurs (hvis du ikke allerede kan å føre journaler) delt fil for å kunne skrive ut egne journalark, mens elever må innen kurs 2 levere journaler digitalt, også journalene fra første kurs som skal føres inn digitalt i ettertid.

Journalene skal dokumenteres med underskrift fra eier. Eget underskriftsskjema kan fås på skolen. Elevene vil få innføring i dette på skolen. Hvis ikke alle journaler leveres komplett til vurdering på avsluttende eksamen, vil retting av innleverte journaler etter siste kurs koste kr 600,-

LINE NEBY har ansvaret for all veiledning og retting av journaler på skolen.

Fravær på kursene:

 

Skolen forlanger 100% oppmøte på alle tilstedeværende kurser. Dersom du mister noen timer eller mer kan du enten ta det igjen i privattimer (kr. 200,- per kvarter) eller om det dreier seg om mye, ta dagene om igjen på et annet kurs. Dette er gratis dersom du har gyldig grunn for fraværet. Ved ugyldig fravær kan dagen tas om igjen for 300 kr.

 

Har du sluttet på et studie og vil hoppe på igjen?

 

Vi ønsker deg selvfølgelig tilbake dersom du av en eller annen grunn har måttet hoppe av studiet og etter en stund vil hoppe på igjen. Fordi skolen er i endring, har vi satt en grense på 2 år fra siste gang du var på skolen til du kan hoppe på igjen, uten å ta noen kurs om igjen.

Dersom det har gått lenger tid enn to år, kan du hoppe på igjen, men vil da måtte avtale med skolen hva som er nytt og hvilke kurs du eventuelt må ta på ny. Du vil da kunne ta nettkursene du må ta for 500 kr/kurs, og de tilstedeværende kursene for 1000 kr/kurs. Slik vil det ikke bli noen vesentlig kostnad å kunne ta opp igjen der du slapp. Dette forutsetter at det er ledige plasser på utdanningen.

Har du tatt et kurs før, og har lyst på repetisjon og ta kurset på ny?

 

Du vil nå kunne ta nettkursene du vil om igjen for 500 kr/kurs, og de tilstedeværende kursene for 1000 kr/kurs. Slik vil alle få mulighet til rimelig repetisjon. Dette forutsetter at det er ledige plasser på kurset.

Privattimer:

 

Skolen tilbyr frivillig privatundervisning for elever som ønsker ekstra enten praktisk eller teoretisk hjelp. Dette kan være til stor hjelp for elevene og da spesielt med tanke på den praktiske behandlingen. Vi har flere assistenter som gir privatundervisning i Bergen, Hedmark og Trysil. Ta kontakt med skolen for å få kontaktinformasjon til den aktuelle lærer. Noen tema, for eks. triggerpunkter, undervises bare av enkelte. Pris pr kvarter: 200 kr, som faktureres av skolen. Hvor mange kvarter du trenger må avtales.

Karakterer – godkjent/ikke godkjent:

 

Elevene vil få karakteren godkjent/ikke godkjent  på hver deleksamen, på særoppgave, endt journalføring og avsluttende eksamen i tillegg til en vurdering på sitt praktiske arbeid utført ved eventuelle praksisbehandlinger på skolen.

På alle våre utdanninger, må man ha 63% for å bestå med unntak av rehabilitering og mobilisering/justering hvor kravet for bestått er 73%

Hvis man stryker på en deleksamen kan denne forsøkes tas opp igjen inntil 4 ganger underveis i utdannelsen. Må en av eksamenene tas opp igjen kan dette gjøres mot en satt eksamensavgift og tid og sted etter de oppsatte kontinuitetseksamener. Skolen må i slike tilfeller ha oppmelding til eksamen minst tre uker i forveien.

Vi tilrettelegger eksamen ved spesielle behov, dersom det fremlegges legeerklæring. Dette kan gi rett til for eks. bruk av pc eller utvidet tid. Søknad om utvidet eksamenstid eller tilrettelagt eksamen må skje med legeerklæring og brev/mail til oss innen fire uker før eksamen. Har du fått godkjent slike forhold en gang, gjelder de ut utdanningstiden med mindre tilretteleggelsesgrunnen er midlertidig.

Vi har et utfyllende eksamensreglement som deles ut før første eksamen.

Eksamener og innleveringer:

 

Innlevering av eventuelle særoppgave og journaler.

Ved innlevering av journaler senere/ omprøving betales en ekstra avgift på 600,- kr. På kontinuasjonseksamener (omprøving), må eleven meldes opp til eksamen ved å sende mail til skolen, MINST TRE UKER før eksamen, og eksamen må være betalt for å kunne gå opp.

Resultater gis så fort skolen har de klare, men senest innen fem uker etter avlagt eksamen. Det samme gjelder etter avlagt avsluttende eksamen, at resultater skal foreligge senest fem uker etter avlagt eksamen. Diplom skal være utlevert innen 8 uker etter avlagt eksamen.

Vi forbeholder oss retten til å utvide utleveringsfristen ved sykdom hos lærere/ansatte ved skolen som er involvert i eksamensretting, ved mistanke om fusk eller andre ekstraordinære situasjoner.

Hver utdanning har forskjellig typer eksamener, oppgaver etc. se hvert studie for nærmere informasjon.

 

 

Forsikring:

 

Alle elever er forsikret under kurs og praksis mot skade som skyldes skolens uvørenhet eller hvis man skulle volde skade under utføring av praksisbehandlinger.

Hver elev er forsikret med en sum på inntil 10.000.000 kr,- i hvert skadetilfelle. Les polisen på våre nettsider.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at eleven selv må være forsikret mot ulykke eller skade når man skal arbeide med hest. All omgang med hest og opphold på skolen, samt reiser til og fra skole og praksisbehandlinger, samt reisen til og fra skoleaktiviteter skjer på eget ansvar. For øvrig krever vi at alle elever innehar egen ulykkesforsikring under utdanning ved skolen i tillegg til den vi selv har. Bekreftelse fra forsikringsselskap leveres på skolen første skoledag.

Dersom eleven velger å ta betalt for sine praksisbehandlinger etter at skolen har gitt tillatelse til dette, plikter eleven å inneha egen ansvarsforsikring.

Tillatelse til å praktisere:

 

Vi har dessverre, fordi hestemassør ikke er noe beskyttet tittel, vært utsatt for at elever som ikke har nok kompetanse til det praktiserer som om de var ferdig utdannet mot betaling.

Dette gjør at andre fagfolk og vi selv blir undergravet ved at man gir uttrykk for at hestemassører ikke har den kompetanse som de egentlig skal ha. Du vil derfor ved kursoppstart få tilsendt på mail en kontrakt mellom deg og skolen som sier at ingen elev kan praktisere som ferdig utdannet eller gi uttrykk for å være ferdig utdannet uten avsluttende eksamen. Du vil og måtte skrive under avtale om eget ansvar mht. omgang med hest og de regler vi setter mht. bruk av vårt studiemateriell og opplegg.

 

Kardemommeloven:

 

Hos oss er det positiv-sone, og all form for negativitet, baksnakking og utestenging er uønsket. Som regel har vi svært snille og positive elever, og det har vi tenkt å fortsette med. Vi tenker at det er positivt med framsnakking, og det skal framsnakkes om hverandre, kolleger, andre yrkesgrupper og skolen. Dersom du anser noe som et problem, ta det opp med skolen eller den det gjelder direkte. Møt opp på skolen med positiv innstilling, open mind og møt klassen og læreren med respekt og vennskap. Hos oss skal vi bygge broer og finne det aller beste i hver og en av oss J

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *